www.palmboom.nu
www.palmboom.nu
www.palmboom.nu
www.palmboom.nu

Palmboom.nu: de tropische sfeer in uw tuin!

Copyright

 

Op de site www.palmboom.nu en de inhoud van de webmap waaraan www.palmboom.nu gekoppeld is, hierna te noemen "deze site" is copyright (auteursrecht) van toepassing.

Het is niet toegestaan het handelsmerk palmboom.nu, op deze site vermelde teksten en getoonde logo's of delen daarvan, zonder nadrukkelijke en aantoonbare toestemming van palmboom.nu of andere rechthebbenden te gebruiken, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Palmboom.nu behoudt zich op grond van auteursrecht het recht voor:    

- zich te verzetten tegen openbaarmaking van het handelsmerk palmboom.nu, op deze site vermelde teksten en getoonde logo's zonder dat daarvoor nadrukkelijk en aantoonbaar door rechthebbende toestemming is gegeven;

- zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het handelsmerk palmboom.nu, op deze site vermelde teksten en getoonde logo's onder een andere naam dan die van palmboom.nu , alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de op deze site vermelde teksten en getoonde logo's of in de aanduiding van het handelsmerk palmboom.nu, op deze site vermelde teksten en getoonde logo's, voor zover deze op of in (de bron van) deze site voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt;

- zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting het handelsmerk palmboom.nu, op deze site vermelde teksten en getoonde logo's, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van palmboom.nu of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.

Palmboom.nu zal, indien van toepassing of noodzakelijk, alle mogelijke gerechtelijke middelen aangrijpen om aanspraak te maken op het auteursrecht.

Alle rechten voorbehouden.

Contact

Sluiten

 

© 2006 Palmboom.nu
| disclaimer | privacy | voorwaarden | kvk: 52060918 |